www.doh.sk

Deň odpadového hospodárstva 2016
Tag der Abfallwirtschaft 2016

24. november 2016, Bratislava
Kongresové centrum Technopol

Organizátor:
Reclay Slovensko, s.r.o.
Tel.: 02/ 4342 2151
E-mail: bratislava@reclay-group.com
www.doh.sk